Koncept

Koncept

En lang række af de opgaver, vi hver dag løser hos Jymika, er opgaver med stor kompleksitet.

Underleverandør

Når Jymika fungerer som underleverandør, kan det eksempelvis være i forbindelse med undersamlinger, som kunden modtager fra Jymika og sender direkte videre til slutkunden. Eller måske en undersamling, som integreres direkte i kundens maskine eller konstruktion.

Komplette leverancer

Hos Jymika varetager vi ofte det, vi kalder komplette leverancer for vores kunder.

Ved en komplet leverance står vi for hele processen – fra råmaterialer til komplet produkt.

En komplet leverance består således typisk af én eller flere af disse elementer:

  • Modtagelse af råmateriale
  • Bearbejdning
  • Skæring
  • Svejsning
  • Overfladebehandling
  • Montage
  • Forsendelse

Det kan eksempelvis være i forbindelse med undersamlinger, som kunden modtager fra Jymika og sender direkte videre til slutkunden.

Eller måske en undersamling, som integreres direkte i kundens maskine eller konstruktion.